Astigmatism: symptom, diagnos och korrigering

Astigmatism, ofta lite felaktigt kallat för ”brytningsfel”, är ett vanligt synfel som kan påverka både barn och vuxna. Astigmatism gör att du kan se suddigt eller förvrängt och det kan också orsaka huvudvärk och ögontrötthet.

Vad är astigmatism?

Vad är astigmatism egentligen? Astigmatism innebär att ögats hornhinna eller lins inte är jämnt formad, vilket resulterar i en suddig eller förvrängd synbild. I stället för att linsen/hornhinnan är rund som en boll är den snarare ovalt formad, vilket gör att ljuset bryts i olika riktningar på näthinnan i stället för på en skarp punkt. Resultatet är att du ser suddigt och ibland dubbelt, ofta på både nära och långt håll.

Synfelet kan uppstå vid vilken ålder som helst. Det kan förekomma från födseln eller utvecklas senare i livet och är ett av de allra vanligaste synfelen. Åldersrelaterade förändringar i ögats lins kan också leda till astigmatism hos äldre personer.

Det är vanligt att ha astigmatism samtidigt som såväl närsynthet (myopi) som översynthet (hyperopi). Att ha flera samexisterande synfel kallas för kombinerat synfel. Om du har ett kombinerat synfel är sannolikheten stor att du upplever ännu värre symptom. Det är också vanligt att astigmatism och andra synfel blir värre med åren, vilket gör att det är väldigt viktigt för dig att gå på regelbundna synundersökningar och korrigera din lins- eller glasögonstyrka när det behövs.

Astigmatism symptom

Symptomen på astigmatism kan variera beroende på graden av synfelet och bakomliggande orsaker. De vanligaste symptomen på astigmatism är dock:

  • Suddig eller förvrängd synbild
  • Huvudvärk
  • Ögontrötthet och ansträngda ögon
  • En känsla av att ögonen är torra eller irriterade
  • Svårigheter att se i mörker

Synfelet kan också orsaka dubbelbilder eller skuggor i synfältet. Förutom att din syn blir sämre påverkas du alltså också på andra sätt genom huvudvärk, trötthet och att du hindras i din vardag – exempelvis om du kan köra bil i mörkret på grund av din förvrängda och begränsade syn.

Astigmatism diagnos

Om du misstänker att du kan ha astigmatism eller något annat synfel bör du alltid genomföra en grundlig synundersökning hos en legitimerad optiker. Felet är oftast enkelt att korrigera med hjälp av glasögonen eller linser, så att du slipper dålig syn, irriterade ögon och förvärrade symptom. Om du regelbundet går på synundersökning kan vi upptäcka dina synfel tidigt och exempelvis korrigera din glasögonstyrka innan din försämrade syn eller åkommor ger dig värre problem.

När du uppsöker oss på Lix Optik för en synundersökning så genomför vi en grundlig ögonundersökning där vi bland annat fastställer vad du har för synfel samt vilka glasögon eller linser som behöves för att korrigera det

Korrigering för astigmatism

Korrigering för astigmatism är vanligtvis att du helt enkelt får glasögon eller kontaktlinser som har en korrigerande styrka som kompenserar för synfelet. Glasögonen eller linserna är speciellt utformade för att korrigera astigmatism och kan hjälpa till att förbättra synskärpan och minska de obehagliga symptomen.

Linser utformade för astigmatism kallas för toriska linser. Till skillnad från vanliga kontaktlinser, som är sfäriska och har samma styrka över hela linsen, är toriska linser utformade för att passa ögats ojämna form på grund av synfelet. Detta gör att linserna kan anpassas för att rikta in ljusstrålarna på ögats näthinna på rätt sätt och därigenom ge en klar och tydlig synbild. Om du har ett kombinerat synfel, det vill säga till exempel både astigmatism och närsynthet, kan linserna även korrigera detta.

Vilka linser eller glasögon som passar dig bäst beror på dina personliga preferenser och hur din astigmatism behöver korrigeras. Vi hjälper dig självklart med att hitta rätt glasögon, engångslinser eller vecko-/månadslinser för ditt synfel.