Grön starr – glaukom

Grön starr, även kallat glaukom, är en mycket vanlig ögonsjukdom som bland annat kan orsaka minskat synfält, synbortfall samt högt tryck och smärta i ögat. Misstänker du att du kan ha drabbats av grön starr, en annan ögonsjukdom eller ett synfel? Vi hjälper dig!

Orsaker till grön starr

I ögat finns den genomskinliga vätskan kammarvatten, vars uppdrag både är att skölja bort slaggprodukter och att ge näring till ögats olika delar. När kammarvattnet av någon anledning inte kan sköljas bort uppstår ett högt tryck i ögat som kan skada synnerven. Det är detta som är grön starr/glaukom.

Grön starr är en av våra vanligaste ögonsjukdomar. Det är dock mycket ovanligt att drabbas innan 50-årsåldern, men risken ökar med åldern. Glaukom är ärftligt, men kan även uppstå slumpvis eller på grund av andra orsaker. Om du vet att det finns grön starr i din släkt och du närmar dig 50-årsåldern är det en bra idé att boka en ögonhälsoundersökning för att säkerställa att allt ser bra ut.

Under en ögonhälsoundersökning utreder våra kunniga optiker på Lix Optik vilka eventuella problem du har med ögonen eller synen, och hjälper dig med glasögon/linser eller skickar en remiss till en ögonläkare.

Synfelet kan också orsaka dubbelbilder eller skuggor i synfältet. Förutom att din syn blir sämre påverkas du alltså också på andra sätt genom huvudvärk, trötthet och att du hindras i din vardag – exempelvis om du kan köra bil i mörkret på grund av din förvrängda och begränsade syn.

Symptom glaukom

Symptomen på grön starr varierar beroende på vilken typ det är – akut eller kroniskt glaukom. Oavsett typ så kan grön starr obehandlat leda till att du blir helt blind på ögat, och det är därför mycket viktigt att ta symptomen på stort allvar.

Symptom akut glaukom

Vid akut glaukom ökar trycket i ögat akut och symptomen kommer plötsligt och kraftfullt. Om du upplever dessa symptom bör du direkt söka vård på en akut ögonmottagning eller en vanlig akutmottagning.

  • Plötslig ögonsmärta
  • Kraftig synnedsättning
  • Huvudvärk
  • Värk i mage eller bröstet
  • Kräkningar och illamående
  • Rött och irriterat öga
  • Du ser regnbågsfärgade ringar runt ljuskällor

Symptom kroniskt glaukom

Kroniskt glaukom kommer i stället smygande och ger till en början mer subtila symtom som minskat synfält och suddig syn. Det kan faktiskt dröja flera år innan du själv börjar märka några symptom, bland annat eftersom hjärnan samtidigt kan kompensera för det minskade synfältet med hjälp av det friskare ögat. Därför är det väldigt viktigt att vara uppmärksam på alla förändringar i synen och regelbundet gå på synundersökning hos en legitimerad optiker, även om du inte själv upplever några problem.

Undersökning och behandling av grön starr

Under en ögonhälsoundersökning kan vi bland annat mäta trycket, undersöka synnerven och utföra andra tester för att diagnostisera glaukom. Om vi ser att du har drabbats av grön starr krävs medicinsk behandling, och du får då en remiss till ögonläkare.

Vanligtvis får du inledningsvis ögondroppar som sänker trycket och bromsar utvecklingen av fler skador i ögat. Därefter kan en operation eller laserbehandling krävas för att förbättra vätskeflödet i ögat och minska trycket. Tyvärr kan du inte få tillbaka den syn som du redan har förlorat med grön starr, men det är väldigt viktigt att bromsa sjukdomsförloppet och undvika ytterligare skador på ögat.

Huvudvärk, suddig syn och irriterade ögon är vanliga symptom vid flera olika ögonsjukdomar eller synfel, bland annat vid grå starr, astenopi och astigmatism. När du bokar en synundersökning eller ögonhälsoundersökning hos oss på Lix Optik så hjälper vi dig reda ut vad dina problem beror på och hur vi kan hjälpa dig. Välkommen att boka din tid idag!

Frågor och svar

Är grön starr och glaukom samma sak?

Ja, grön starr och glaukom är olika namn för samma ögonsjukdom.

Hur märker man att man har glaukom?

Kroniskt glaukom är vanligtvis asymtomatiskt i början, men du kan senare märka försämrad syn och minskat synfält. Om du har drabbats av akut glaukom kan du plötsligt få stark ögonsmärta, kraftig synnedsättning och se ringar i regnbågens färger när du tittar mot en ljuskälla.

Hur stor är risken att bli blind av grön starr?

Obehandlad grön starr är en av de allra vanligaste orsaker till blindhet. Det är därför mycket viktigt att regelbundet besöka en optiker, eftersom tidig upptäckt och behandling är avgörande för att förhindra allvarliga komplikationer.