Grå starr – katarakt

Grå starr, även kallat katarakt, är en ögonsjukdom som är vanlig att få när du blir äldre. Sjukdomen kan exempelvis göra att du ser sämre i mörker och blir ljuskänslig. Du kan också uppleva att du ser suddigare eller får dubbelseende. 

Vad är grå starr?

Grå starr gör att linsen i ditt öga blir grumlig, till skillnad från ett friskt öga vars lins är genomskinlig. Den grumliga linsen gör att ljus inte kommer in i ögat som det ska, vilket leder till försämrad syn. 

Det är vanligt att linsen blir grumligare med åldern. Det är dock först när den grumliga linsen orsakar problem i form av synnedsättning som det kallas för grå starr eller katarakt. 

Orsaker till katarakt

Katarakt beror vanligtvis på att kroppen åldras. När du blir äldre är det naturligt att ögats lins blir grumlig, och nästan hälften av alla personer mellan 65 och 75 år påverkas i någon grad av detta. Hos de över 75 år är det så många som 80 procent som har linsgrumlingar. 

Men katarakt kan drabba även yngre personer, även om det är ovanligare. Orsakerna kan då exempelvis vara rökning, diabetes eller att du behandlats långvarigt med kortison. Du kan också ha ärvt gener som orsakar detta. 

Vid katarakt upplever de flesta en gradvis försämring av synen, men det kan variera hur snabbt det går. För vissa försämras synen kraftigt på bara några månader, men för andra är förloppet betydligt långsammare och kan ta flera år. 

Om du misstänker katarakt ska du kontakta en optiker och boka in en ögonhälsoundersökning.  

Våra optiker på Lix Optik undersöker då dina ögon och säkerställer att problemen inte beror på ett synfel, till exempel presbyopi, vars symptom kan likna katarakt. 

Optikern gör efter undersökningen en bedömning och remitterar dig vid behov vidare till en ögonläkare för vidare konsultation. 

Symptom

Vid grå starr kan du uppleva något eller några av följande symptom: 

  • Färger och konturer blir svagare. 
  • Försämrad förmåga att se i mörker. 
  • Du blir lätt bländad. 
  • Ljuskänslighet. 
  • Dubbelseende. 

Var vaksam på dessa symptom. Om du misstänker grå starr eller upplever att din syn försämrats ska du kontakta en optiker för undersökning.

Frågor och svar

Hur behandlas grå starr?

Har du symptom som tyder på grå starr ska du i ett första steg kontakta en optiker som får undersöka ditt öga. Om det visar sig vara grå starr är det inte ovanligt att det blir aktuellt med en operation, även om det inte är alla som behöver opereras. 

Under operationen byter man ut linsen mot en konstgjord lins. Ingreppet sker under lokalbedövning och du får komma hem samma dag.

Kan det bli för sent att operera grå starr?

Om grå starr inte behandlas minskar synförmågan gradvis, även om händelseförloppet vanligtvis är långsamt. Men oavsett hur långt framskriden grå starr du har så blir synen normalt helt återställd efter en operation. 

Vad får man inte göra efter en grå starr-operation?

Efter att du genomgått en grå starr-operation kan du normalt sett leva i princip som vanligt. Det finns dock några saker du kan tänka på: 

  • Du ska under de första veckorna efter operationen undvika att gnugga dig i ögat.  
  • Undvik tung fysisk träning i ungefär en vecka. 
  • Att bada och använda kosmetika under de första veckorna rekommenderas inte.