Vad är keratokonus?

Keratokonus är en ögonsjukdom som innebär att hornhinnans form gradvis förändras. Hornhinnan, som normalt är rund och jämn, blir tunnare, oregelbunden och mer konformad, vilket påverkar din synskärpa. Ögonsjukdomen debuterar oftast i puberteten, men kan även uppstå fram till 40-årsåldern.

En ögonsjukdom som drabbar hornhinnan

Keratokonus är en ögonsjukdom som påverkar hornhinnan, den genomskinliga och kupolformade hinnan som skyddar ögat mot smuts och beröring. När hornhinnan tunnas ut och buktar utåt blir den konformad. Detta kan orsakas av både genetiska och miljömässiga faktorer, eller på grund av en annan bakomliggande diagnos. Ögonsjukdomen uppstår vanligtvis i tonåren och kan utvecklas under flera år.

Keratokonus och körkort

Får en person med keratokonus ta körkort? Eftersom ögonsjukdomen leder till brytningsfel såsom astigmatism och närsynthet, kan det i vissa fall hindra dig från att ta körkort. Detta gäller dock för allvarliga synnedsättningar som inte går att korrigera med glasögon eller linser. Om du har ett synfel eller en ögonsjukdom men ser tillräckligt bra med glasögon så är det troligtvis inga problem för dig att uppfylla synkraven för körkort. Transportstyrelsen kan dock kräva regelbundna synundersökningar och synintyg för att säkerställa att du kör säkert och får ha körkort.

Keratokonus symptom

Symptomen på ögonsjukdomen kan variera, men det första tecknet är vanligtvis skuggbilder och suddig syn. Några av de vanligaste symptomen är:

  • Suddig syn eller dubbelseende
  • Skuggbilder
  • Ökad känslighet för starkt ljus och bländning
  • Försämrat mörkerseende
  • Snabba förändringar i synen, vilket leder till frekventa ändringar i ditt glasögon- eller kontaktlinsrecept
  • Plötslig försämring av synen.

Keratokonus kan i avancerade fall leda till betydande synnedsättning och ärrbildning på hornhinnan, men att bli helt blind är mycket ovanligt. Genom att hålla koll på förändringarna från ett tidigt stadie kan du få hjälp att korrigera synen med hjälp av glasögon och linser, och kirurgisk behandling av keratokonus om det blir nödvändigt.

Om du upplever några av dessa symptom är det därför viktigt att du bokar en tid hos en legitimerad optiker för en grundlig undersökning.

Keratokonus behandling

Behandlingen av keratokonus beror på ögonsjukdomens svårighetsgrad. För milda fall kan glasögon eller kontaktlinser vara tillräckliga för att korrigera synen. Det är viktigt att regelbundet justera styrkan på glasögon eller linser eftersom synen kan förändras snabbt. Förändringarna i synen kan dock avstanna även i ett tidigt stadium.

Vid avancerade synförändringar och skador kan en ögonoperation krävas, genom exempelvis en hornhinnetransplantation eller annan kirurgisk behandling. Dessa ingrepp är ofta mycket framgångsrika och eftersom hornhinnan inte har några blodkärl är risken för att kroppen stöter bort den nya hornhinnan mindre än vid många andra transplantationer.

När du besöker våra legitimerade optiker för en synundersökning eller ögonhälsoundersökning så gör vi en noggrann kontroll av din syn och din ögonhälsa. Om du är i behov av sjukvård eller operation skickar vi självklart en remiss till vården.

Frågor och svar

Får man köra bil med keratokonus?

Ja, det går att köra bil och ta körkort med keratokonus, om synen kan korrigeras tillräckligt väl med glasögon eller kontaktlinser. Det är dock viktigt att regelbundet kontrollera synen för att säkerställa att du uppfyller Transportstyrelsens krav.

Blir man blind av keratokonus?

Nej, keratokonus leder sällan till att du blir blind. I avancerade fall kan det dock orsaka betydande synnedsättning, men det finns effektiv behandling av keratokonus som kan förbättra din syn.

Är keratokonus ärftligt?

Ja, keratokonus kan vara ärftlig. Genetiska faktorer spelar en roll i utvecklingen av ögonsjukdomen, men den kan också uppstå på grund av andra anledningar.